Tamaryšek

O spolku

Účel spolku je vytvářet podnětné a tvořivé prostředí a příležitosti rodinám s dětmi (přičemž klademe důraz na mezigenerační spolupráci) dětem a mládeži, a to napříč celým socio-kulturním spektrem se zřetelem k sociální inkluzi. Charakter aktivit je edukativní, kulturní a volnočasový.

Spolek Tamaryšek tak jako jeho jmenovec z botanické sféry – keř tamaryšku, jenž byl pro název spolku inspirací, poskytuje rodinám s dětmi stín v současné uspěchané a výkonově zaměřené době, místo k odpočinku, zamyšlení a vydechnutí, inspiraci a sílu k novému nádechu, novým objevům, či znovuobjevování.

Naše dílny a projekty pracují se zcela obyčejnými a často i samozřejmými, jen zapomenutými, věcmi/prostředky/aktivitami. Smysl Tamaryšku není účastníkům volný čas zaplňovat, nýbrž ukazovat cestu, inspirovat a podněcovat je k dalším (soukromým) aktivitám. Svými aktivitami chce Tamaryšek rozvíjet představivost a tvořivost, smyslové a estetické vnímání, emocionalitu, sociální dovednosti. Klademe důraz na prožitek.

 

Historie:

V březnu 2014 se pod názvem Tamaryšek začaly pořádat první pravidelné tvořivé dílny v nově vzniklých prostorách výtvarného ateliéru Armaturky[1]  v Ústí nad Labem.

Dílny byly pořádané pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Jádrem celé dílny byla hra. V hodině a půl s daným tématem si hrovou formou děti s rodiči prošly většinou oblastí estetické výchovy (výtvarnou, pohybovou, hudební, literárně-jazykovou, dramatickou) a též aktivitami zaměřenými na sebepoznání, zbystřování emocionálního, estetického i smyslového vnímání. Společnou prací  a společným zážitkem docházelo k prohlubování a obohacování vztahu mezi zúčastněnými členy rodiny. Dílny se konaly 2x v týdnu.

Následně v létě 2015 byla činnost  tehdy pomyslného Tamaryšku obohacen o volné výtvarné dílny open air (např. na akce v rámci akce „Den dětí v Činoheráku“, či „Zažít město jinak“, obé v Ústí nad Labem) a divadlo pro dětského diváka obohacené o výtvarnou dílnu (doprovodné akce v rámci regionálních událostí jako festival „Léto na ulici“, „Babí léto na ulici“, představení pro otevření školní knihovny ZŠ Palachova Ústí nad Labem, doprovodný program v rámci tržiště designerů „Design Box“ v Ústí nad Labem aj.). V únoru 2016 uspořádal Tamaryšek první přednášku týkající se výchovy pro rodiče i odbornou veřejnost.

V dubnu 2016 se Tamaryšek stal řádně zapsaným spolkem.

––

[1] Armaturka je projektem Fakulty umění a designu UJEP,  v industriální budově vývalé armaturky byly fakultou vytvořeny prostory 1) výstavní, které vyúžívá Galerie Emila Fily a sama fakulta, 2) edukativní – výtvarný ateliér, dále 3) zázemí formou několika kójí/ateliérů pro mladé či začínající umělce a umělecká sdružení  a  zahrnuje též 4) kavárnu, jež skýtá prostor nejen pro oddych a setkávání, nýbrž též přednášky a kurzy).