Tamaryšek

Dílna

Tvořivá dílna s řízeným programem na dané téma

V tematicky ucelené lekci trvající zpravidla 1.5 hod. integrujeme většinu oblastí estetické výchovy – výtvarná, hudební, dramatická, pohybová, literární. Různými aktivitami rozvíjíme představivost a tvořivost, smyslové a estetické vnímání, emocionalitu, sociální dovednosti. Klademe důraz na prožitek.

Dílna je určena především rodičům s dětmi. Vytváří jim příležitost poznávat se vzájemně v neobvyklých situacích, řešit společně připravené problémy, společně tvořit a kooperovat. Společná tvořivá a hravá práce a společný prožitek vede k vzájemnému poznávání, prohlubování a obohacování vztahu mezi zúčastněnými členy rodiny.

V případě mateřských škol a dětských klubů je program připraven, aby jím dítě prošlo samotné jen s občasnou pomocí učitele a podpora rozvoje sociálních dovedností je přenesena ke skupině dětí. 

Volná výtvarná dílna

Tato dílna představuje volně nabídnuté výtvarné aktivity bez omezení věku účastníků ani kapacity dílny.

Pracujeme především komukoliv dobře dostupným a finančně nenáročným materiálem. Většinou kombinujeme odpadový materiál, jako karton, noviny, staré textilie, příze, noviny aj., s přírodninami, kterých si děti běžně venku všímají a s nimiž si od pradávna hrávají (klacky, kůra, kameny, různé plody, jehličí, listy, kameny, písek, hlína, květiny aj.).

Dílna Dílna Dílna Dílna Dílna Dílna